O firmě

Již od r. 1919 tradičně provádíme stavební, klempířské a montážní práce. Od té doby rozšiřujeme výrobní programy. Ano, již tehdy vyspělá generace odborníků školila své první nástupce. Dvě následné generace se podílely na výstavbě výrobních hal, velkoprostorových skladů, ale také na stavbách památkových objektů, různých průmyslových center nebo rodinných domů.

Později bylo založeno vlastní školící středisko a školu vedli nejlepší, nejzkušenější odborníci.

Nynější majitel našeho podniku řídí přes 35 let komplexní výrobní a montážní závod, který dosáhl řady uznání a pokračuje v práci a proto i v úspěších svých předchůdců.

Tak vlastně prošlo 3/4 století ve svědomité službě novým konstrukcím i historickým objektům tak, jak si vyžaduje současnost i budoucnost. Jak řekl majitel fi. KLEZA P. Mikulášek o tom, co je naší povinností, ale také perspektivou: TRADICE je pro nás most i závazek a úkol. Zde máme na co navázat a v čem pokračovat...